Whānau and Hapori Māori Advisory Group online hui

Whānau and Hapori Māori Advisory Group online hui

Whānau and Hapori Māori Advisory Group online hui Manwataki Fatu Fatu Whānau and Hapori Māori Advisory Group - zoom hui in November 2022 Members of the Manwataki Fatu Fatu Whānau and Hapori Māori Advisory Group met for the first time in November. This online hui was...